Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo ngày càng mạnh, Dow Jones mất hơn 300 điểm