CEO ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á cảnh báo một thách thức lớn đe dọa kinh tế toàn cầu